skavstajakthandel.se

Regler för jakthund

Många av de som jagar använder sig av en jakthund. Beroende på vad du jagar så finns det olika hundraser som passar bäst. Förutom att välja rätt hund finns det även flertalet regler som behöver följas vid jakt med hund.

Jakt med drivande hund

Om du jagar med drivande hund behöver du ha koll på hur stor jaktmarken är där du kommer att jaga. Det finns några riktmärken som ska följas beroende på vilken jakthund ni använder: 200 ha för stövare, 100 ha för drever och 50 ha för tax. 

Undvik onödiga påfrestningar för viltet

Du ska i möjligaste mån undvika onödiga påfrestningar för viltet. Ta i beaktande väderförhållanden och hundens egenskaper. Jagar du till exempel klövvilt ska du inte använda dig av en hund som är snabb och uthållig. 

Eftersökshundar

Hundar som är tränade att spåra upp skadat vilt ska kunna hitta platsen inom två timmar från att viltet blev skjutet. Detta gäller vid jakt av björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflon och vildsvin. 

Fågeljakt med apporterande eller markerande hund

Du behöver ha med dig en apporterande eller markerande hund vid jakt av ringduva, gäss eller änder. Vid jakt av övriga fågelarter ska en apporterande eller markerande hund följa med under nattetid, dvs mellan solens nedgång och en timme innan solens uppgång. 

Undantag från denna regel är om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten med hjälp av vettar.