skavstajakthandel.se

Jakthundraser

Det finns en mängd olika hundraser som kan användas vid jakt. Det är däremot inte alla raser som passar vid all typ av jakt. Här kan ni läsa om de olika raserna av jakthundar och vad de passar bra till för typ av jakt. 

Apporterande hundar

En apporterande hund är en hund som söker upp bytet efter att jägaren har skjutit det. Dessa hundar kallas även för apportör. Vid en del jakt krävs det i lagen att en apportör hund finns med som exempelvis andjakt. Denna typ av hund är även bra vid hare- eller kaninjakt.  

Här är hundraser som är apporterande hundar: 

Älghundar

Detta är den äldsta formen av jakt; att använda sig av en löshund. Här är det hunden som ska söka upp älgen. Jägaren rör sig mot vinden och hunden söker självständigt. När hunden har funnit en älg ska den vara lugn och försiktig för att inte skrämma älgen, när älgen sedan lugnat ner sig ger hunden ett skall så att jägaren blir varse om var älgen finns. 

Dessa hundraser används för att jaga älg: 

Drivande hundar

Hundar som är drivande följer efter drevdjurets spår och skäller för att markera. Den följer efter så länge den känner vittring. 

Grythundar

Grythundar letar under jord för att hitta räv eller grävling i deras gryte. Den ska jaga upp räven så att jägaren kan skjuta denne när den kommer upp ur sitt gryte. En grävling däremot kan ställa till med mer svårigheter och vägra lämna sin plats och istället gräva upp en mur mot hunden. Då får jägaren med hjälp av hundens skall gräva sig ner till grävlingen. 

Kortdrivande hundar

Kortdrivande hundar är hundar som används vid jakt av småvilt- och klövviltjakt. Dessa hundar ska driva med skall under 20 minuter. Den ska även söka av där den lämnar föraren utan synhåll med cirka 100-300 meter. 

Skällande fågelhundar

Denna typ av jakthund används endast vid jakt av skogsfågel, såsom tjäder, orre och järpe. 

Stående fågelhundar

Stående fågelhundar används när man jagar fåglar som gömmer sig istället för att fly från hunden. Det är främst på fjällen där man jagar ripa som dessa hundar används men även skogsfågel, rapphöns, tjäder, orre och fasan. 

Stötande hundar

En stötande hund letar igenom terrängen kring jägaren. När den hittar vilt ska den stöta upp så att den flyr och därefter stanna kvar på plats. När jägaren sedan skjutit vilt ska hunden kunna apportera viltet. 

Stöthundar

Skillnaden mellan stöthundar och stötande hundar är att en stöthund ska jaga iväg vilt och sedan rusa efter den. Här går det att använda vilken hund som helst bara den har ett viltintresse. 

Vanliga hundar att använda är vorsteh, kleiner münsterländer, springer spaniel och olika terrier- eller retrieverraser.